שאלה: שלום לכם בית מדרש אלול. אני שומעת עליכם דברים מאוד טובים מחברה שלי שלומדת אצלכם, ולכן אשמח לעצתכם. אני לומדת עכשיו 'ליווי רוחני' של חולים, תחום חדש יחסית בארץ. הייתי מעוניינת להוסיף למפגשי השיחה והתמיכה עם החולים גם סיפורים ממורשתנו היהודית. האם תוכלו להמליץ לי על משהו? בברכה, והמשיכו בדרככם זו! איילת סבו-עמר, חיפה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
Print Friendly, PDF & Email
אלול - מפגש, מדרש, יצירה

תשובה:

שלום איילת, אכן, יש מספר סיפורים מופלאים ומלאי חכמת חיים אינטואיטיבית של חז"ל. נשלח לך עכשיו אחד מהם, ואם יהי לך לרצון נוכל עוד להוסיף. מדובר על סיפור תלמודי מתוך מסכת ברכות, שאנחנו נתנו לו כותרת: 

"הב לי ידך" (ברכות ה', עמוד ב'):


רבי חייא בר אבא חלש [חלה] . על לגביה ]נכנס אליו[  ר' יוחנן.
א"ל [אמר לו. רבי יוחנן לרבי חייא בר אבא[ : חביבין עליך יסורין?
א"ל ]אמר לו[:  לא הן ולא שכרן.
א"ל: הב לי ידך ]תן לי ידך[.  יהב ליה ידיה ואוקמיה ]נתן לו ידו והעמידו. הכוונה שהחלים ממחלתו[.


ר' יוחנן חלש ]חלה[ . על לגביה ]נכנס אליו[  ר' חנינא.

א"ל ]אמר לו רבי חנינא לרבי יוחנן[ חביבין עליך יסורין?

א"ל ]אמר לו. רבי יוחנן לרבי חנינא [ לא הן ולא שכרן.

א"ל הב לי ידך ]תן לי ידך [. יהב ליה ידיה ואוקמיה [נתן לו ידו והעמידו. אוקמיה=העמידו, וגם ריפאו[.

אמאי [מדוע , [לוקים ר' יוחנן לנפשיה [מדוע שלא יעמיד רבי יוחנן את עצמו? אם בכוחו לרפא חולים, כמו שריפא את רבי חייא בר אבא]

אמרי [אומרים[  אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים.

רבי אליעזר חלש [חלה[ . על לגביה [נכנס אצלו[  רבי יוחנן. חזא דהוה קא גני בבית אפל ]ראה שהיה ישן בבית אפל[ גלייה לדרעיה ]גילה את זרועו. רבי יוחנן[  ונפל נהורא [ונפל אור. שהיה בשרו מבהיק שיפה היה מאד, כמו שאמרו בבבא מציעא דף פ"ד עמוד א [.  חזייה דהוה קא בכי ר' אליעזר [ראה רבי יוחנן שהיה בוכה רבי אליעזר[.  אמר לו אמאי קא בכית [למה אתה בוכה[. ?

אי משום תורה דלא אפשת [אם משום תורה שלא הירבית ללמוד[,  שנינו [למדנו במשנה] "אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים". ואי משום מזוני [ואם משום מזונות. שאינך עשיר] לא כל אדם זוכה לשתי שלחנות [עושר ותורה] . ואי משום בני ]ואם משום בנים. שמתו בניך[  דין גרמא דעשיראה ביר [הנה, זו עצם של בני העשירי. שעשרה בנים מתו לרבי יוחנן, והיה עוטף בסודרו עצם בנו העשירי, פחות מכשעורה לעגמת נפש. רש"י[ . אמר לו להאי שופרא דבלי בעפרא קא בכינא [אמר לו – רבי אליעזר לרבי יוחנן – ליופי זה שיבלה בעפר אני בוכה.] אמר לו על דא ודאי קא בכית [על זה ודאי יש לך לבכות[.  ובכו תרוייהו [ובכו שניהם[.  אדהכי והכי ]בין כך וכך אמר לו רבי יוחנן לרבי אלעזר:  חביבין עליך יסורין? אמר לו: לא הן ולא שכרן. אמר לו: הב לי ידך ]תן לי ידך [. יהב ליה ידיה ואוקמיה ]נתן לו ידו והעמידו].  

הסיפור מלא וגדוש התבוננויות על המצב המורכב של ביקור חולים וניסיון לתמיכה באדם שבמצוקה קשה, תמיכה שיש לה אספקטים ומכשולים, ושהיא רבת רבדים. כאן מסופר על מספר מפגשים של תלמידי חכמים אצל חבריהם החולים, וכל פעם עולה השאלה 'חביבין עליך יסורין ? והתשובה: לא הם ולא שכרם' אבל הסיטואציה מורכבת, פעם בוכה אחד ופעם בוכים השניים, והשאלה כיצד להגיש עזרה משמעותית וכיצד להקים מישהו במלוא משמעות המילה – פיזית ורגשית, מתמצית במחווה: 'הב לי ידך', שמקפלת המון בתוכה.

אם תרצי עוד אפשר לשלוח לך רעיונות לסיפורים נוספים, על ביקור חולים, על ביקורי תנחומים ב'שבעה', על סוגים שונים של התייחסות לצער וסבל, כולל הומור, כולל אמונה, כולל יכולת השלמה, כולל יכולת להתאבל, ממש על פי הכללים הרגישים של דר' אליזבת קובלר-רוס בספריה. 

כל טוב לך

ובהצלחה בהמשך בלימוד ובמעשי הצדקה והחסד שלך

צוות בימ"ד אלול

Print Friendly, PDF & Email
צוות אלול

צוות אלול

צוות בית המדרש אלול

נשמח לתגובות

כתיבת תגובה

קהל היעד: כלל הקוראים
נכתב על ידי: צוות אלול
צוות אלול מעלה תכנים רבים לאתר האינטרנט. הצוות מורכב מהעובדים והמתנדבים. 
אלול - מפגש, מדרש, יצירה

שתפו

פוסטים נוספים בנושא

שלחו שאלה

הרשמו לניוזלטר שלנו

באפשרותכם להירשם לרשימת התפוצה שלנו ולקבל בדיוור ישיר עדכונים. אנו לא מפיצים את כתובות הדואר לגורמים נוספים ועושים בהם שימוש אך ורק לפרסומים של העמותה.