תחילת החיים 4

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
Print Friendly, PDF & Email
אלול - מפגש, מדרש, יצירה

קהל יעד : מבוגרים

מקור 1

האם הפלה מותרת? 

האישה שהיא מקשה לילד – מחתכין את הוולד במעיה, ומוציאין אותו אברים אברים, מפני שחייה קודמין לחייו. יצא רובו – אין נוגעין בו, שאין דוחין נפש מפני נפש. 

משנה, מסכת אהלות, פרק ז, משנה ו

שאלות:

 1. התייחסו לקונפליקט האתי הנוצר בין חיי האם לחיי העובר. מהי עמדתכם לגבי פסיקת המשנה?
 2. האם לדעתכם הפלה צריכה להיות מותרת ? ברצון האישה, או רק בועדה ציבורית שתאשר לנשים?
 3. באילו נסיבות צריך להתיר/ להגביל? האם רק אם העובר מסכן את חיי האימא, או גם מסיבות אחרות?

מקור 2

ממתי לעובר יש נשמה וחיים?

אמר לו אנטונינוס לרבי: נשמה מאימתי ניתנה באדם, משעת פקידה או משעת יצירה? 

אמר לו: משעת יצירה. אמר לו: אפשר חתיכה של בשר עומדת שלשה ימים בלא מלח ואינה מסרחת? אלא, משעת פקידה. 

אמר רבי: דבר זה למדני אנטונינוס, ומקרא מסייעו, שנאמר (איוב י) 'ופקודתך שמרה רוחי'. 

ואמר לו אנטונינוס לרבי: מאימתי יצר הרע שולט באדם, משעת יצירה או משעת יציאה? 

אמר לו: משעת יצירה. אמר לו: אם כן בועט במעי אמו ויוצא! אלא: משעת יציאה. 

אמר רבי: דבר זה למדני אנטונינוס ומקרא מסייעו, שנאמר (בראשית ד) 'לפתח חטאת רובץ'.

תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, דף צא עמוד ב

מושגים:

שעת פקידה – שעת קליטת זרע האיש אצל האשה

שעת יצירה – כאשר נוצרת צורה לעובר (ארבעים יום לאחר תחילת ההריון)

שעת יציאה – מן הרחם 

שאלות:

 1. ממתי נחשב העובר לאדם בפני עצמו?
 2. מה משמעות האבחנות שיוצרים רבי ואנטונינוס בין שעת פקידה, שעת יצירה ושעת יציאה? (בין נתינת נשמה ליצר הרע)  

מקור 3

עובר – 'האדם באדם'

בן-נוח נהרג […] אף על העוברין [כלומר: בן-נוח שאינו יהודי חייב מיתה אם הרג עובר] . […] מאי טעמיה דרבי ישמעאל? דכתיב : "שופך דם האדם באדם דמו ישפך" (בראשית ט-ו). איזהו אדם שהוא באדם? הוי אומר: זה עובר שבמעי אמו. פירוש רש"י: "[גוי] שהיכה את האישה ויצאו [ומתו] ילדיה נהרג עליהם, ובישראל עד שיצא [הוולד] לאוויר העולם".

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין נז ב

שאלות: 

 1. המעמד של 'בן נוח' בעיני חז"ל : מה דעתכם על חקיקה שונה ליהודים ולא יהודים? 
 2. האם ייתכן שהאיסור החמור כאן מגיב לנוהג הרווח בין הרומאים היוונים והבבלים להרוג תינוקות לא רצויים?

מקור 4

מבשיל בתוכי

מה שמבשיל בתוכי

אינו יודע מנוחה.

בלילות הוא נע

בין קצה לקצה

סופג את רעלי ושמחותי.

(נאווה סמל, שירי היריון ולידה, ספריית פועלים)

שאלות:

 1. איזו חוויה מתארת המשוררת? האם היא חיובית או שלילית? 
 2. בחרו שורה אחת מהשיר שדיברה אליכם – מדוע בחרתם אותה? 

רעיונות לפעילויות אסיף: 

 • להביא תמונה/חפץ שקשורים  להריון בחיים שלכם – שלכם כעוברים, משהו מאותה תקופה, הריון שחוויתם כהורים וכו' – תרגיל כתיבה : לתאר את התמונה, בהתחלה באופן חיצוני, ואז באופן פנימי. 
 • לכתוב מונולוג של עובר לגבי הציפיות שלו מהעולם כמו שהוא תופס אותו מתוך הבטן.
Print Friendly, PDF & Email
צוות אלול

צוות אלול

צוות בית המדרש אלול

נשמח לתגובות

כתיבת תגובה

קהל היעד: מבוגרים
נכתב על ידי: בשמת חזן ושלומי פרלמוטר
צוות אלול מעלה תכנים רבים לאתר האינטרנט. הצוות מורכב מהעובדים והמתנדבים. 
אלול - מפגש, מדרש, יצירה

שתפו

פוסטים נוספים בנושא

שלחו שאלה

הרשמו לניוזלטר שלנו

באפשרותכם להירשם לרשימת התפוצה שלנו ולקבל בדיוור ישיר עדכונים. אנו לא מפיצים את כתובות הדואר לגורמים נוספים ועושים בהם שימוש אך ורק לפרסומים של העמותה.