שאלה: שלום לכם בית מדרש אלול. אני שומעת עליכם דברים מאוד טובים מחברה שלי שלומדת אצלכם, ולכן אשמח לעצתכם. אני לומדת עכשיו 'ליווי רוחני' של חולים, תחום חדש יחסית בארץ. הייתי מעוניינת להוסיף למפגשי השיחה והתמיכה עם החולים גם סיפורים ממורשתנו היהודית. האם תוכלו להמליץ לי על משהו? בברכה, והמשיכו בדרככם זו! איילת סבו-עמר, חיפה

תשובה: שלום איילת, אכן, יש מספר סיפורים מופלאים ומלאי חכמת חיים אינטואיטיבית של חז"ל. נשלח לך עכשיו אחד מהם, ואם יהי לך לרצון נוכל עוד להוסיף. מדובר על סיפור תלמודי מתוך מסכת ברכות, שאנחנו נתנו לו כותרת:  "הב לי ידך" (ברכות ה', עמוד ב'): רבי חייא בר אבא חלש [חלה] . על לגביה ]נכנס אליו[  ר' יוחנן.א"ל [אמר […]