בית השיטה / איתי בר-חיים

"החיטה צומחת שוב" של המשוררת דורית צמרת, חברת בית השיטה. על קיבוץ בית השיטה, שאיבד 11 מבניו במלחמת יום הכיפורים. קיבוץ אחד, מלחמה אחת, 11 הרוגים. לא נתפס. האם אפשר להמשיך לחיות בקיבוץ עם 11 משפחות שכולות, שנוספו ללוח השכול של בית השיטה. אין מלחמה, שבית השיטה לא שילמה בדם בניה. לתדהמתי, הסיפור של בית […]