ילדות 3

קהל יעד: מבוגרים מקור מספר 1 רבי אליעזר ברבי שמעון, עלו חמרים לעירו לקנות תבואה, וראו אותו יושב לפני התנור, ואמו מביאה והוא אוכל, אימו מביאה והוא אוכל, עד שאכל את כל הכיכרות. אמרו: ווי, נחש רע שורה במעיו של זה, דומה שהוא מביא רעבון לעולם. שמע קולם. מה עשה להם? לקח חמוריהם והעלם לראש […]