שיבה מאוחרת 3

קהל יעד: מבוגרים מקור מספר 1 רב רחומי היה מצוי לפני רבא במחוזא.  היה רגיל שהיה בא לביתו כל ערב יום הכיפורים.  יום אחד משכתו התורה.  היתה מצפה אשתו: עכשיו בא. עכשיו בא.  לא בא.  חלשה דעתה.  ירדה דמעה מעינה.  היה יושב על הגג [בבית המדרש],  נפחת הגג מתחתיו ומת.   תלמוד בבלי, מסכת כתובות, דף […]