תחילת החיים 4

קהל יעד : מבוגרים מקור 1 האם הפלה מותרת?  האישה שהיא מקשה לילד – מחתכין את הוולד במעיה, ומוציאין אותו אברים אברים, מפני שחייה קודמין לחייו. יצא רובו – אין נוגעין בו, שאין דוחין נפש מפני נפש.  משנה, מסכת אהלות, פרק ז, משנה ו שאלות: התייחסו לקונפליקט האתי הנוצר בין חיי האם לחיי העובר. מהי […]