שאלה: שלום לכם, היה לי ויכוח עם חברים בישיבה על התופעה של 'התחדשות יהודית' כמו שאתם קוראים לזה, ואיך להעריך אותה (בעקבות דברים שכתב יאיר שלג בספר 'מעברי ישן ליהודי חדש'), ובעקבות השיחה התברר לנו שהעמדות שלנו (המאוד מנוגדות, משלילה גדולה עד לחיוב גדול…) לא ממש מבוססות על הכירות רצינית וקרובה, יותר על שמועות. האם תוכלו לומר מה האמונות שמדריכות אתכם, מהו "השלד הרעיוני" של בית מדרש אלול, אם יש כזה בכלל, והאם הוא מייצג את כלל 'ההתחדשות היהודית'?

תשובה: תודה, שאלה גדולה וחשובה שאלת, וננסה לענות ב'סקיצה' דרך דימוי של 'מגן דוד', שלושה ועוד שלושה קודקודים – 'מגן דוד' של ערכי בימ"ד אלול, וערכי ההתחדשות היהודית בכלל. אפשר אמנם להציג את הדברים בדרכים ודוגמאות אחרות, אבל נבחר הפעם בדימוי של מגן דוד: כפתיחה לתשובה וכמקור השראה נפתח בציטוט קטע מתוך מאמר של הרב […]