עבריינים ובריונים 3

קהל יעד: מבוגרים מקור מספר 1 אחת השאלות היותר מסקרנות לגבי מהלך חייהם של עבריינים נוגעת לרגעי ההיפוך – החיצוני והפנימי – שהעבירו אותם ממסגרת החיים הנורמטיבית להוויית חיים קרימינלית. שאלה זו מתחדדת עוד למי שמתנסות בהכרות ממשית ומחקרית קרובה עם אוכלוסיית הכלואים בבתי הכלא. שכן מתברר להם, כי בחלק מהמקרים מדובר באנשים נורמטיביים לחלוטין […]