אירוסין וחתונה 3

קהל יעד: מבוגרים מקור מספר 1 מדרש: אלוהים עושה חופה לאדם וחווה עשר חופות עשה הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון בגן עדן וכולם של אבנים טובות ומרגליות ושל זהב. והלא לחתן אין עושין לו אלא חופה אחת ולמלך עושין לו שלש חופות, ולחלוק כבוד לאדם הראשון עשה לו הקדוש ברוך הוא עשר חופות בגן עדן […]