זלדה כמחנכת / גיא גרדי

לימוד וחיזוק לימי הקורונה מבית מדרש אלול.גיא גרדי מנכ"ל אלול מספר על דמותה החינוכית של זלדה המשוררת.