אירוסין וחתונה 1

אחד מטקסי החיים המשמעותיים ביותר הוא טקס החתונה. הוא חלק ממעגל החיים – אבל בשונה מטקסים אחרים הוא אינו מציין אירוע שקורה או קרה (לידה, הגעה לגיל מצוות, פטירה וכדו') אלא אירוע ששני אנשים בוחרים לקיים כדי לציין החלטה. נקרא ונתבונן בטקס הזה ובמרכיביו ובמה שמקיף אותו.

אירוסין וחתונה 2

קהל יעד: מבוגרים מקור מספר 1 (א) זֶה סֵפֶר תּוֹלְדֹת אָדָם בְּיוֹם בְּרֹא אֱלֹהִים אָדָם בִּדְמוּת אֱלֹהִים עָשָׂה אֹתוֹ: (ב) זָכָר וּנְקֵבָה בְּרָאָם וַיְבָרֶךְ אֹתָם וַיִּקְרָא אֶת שְׁמָם אָדָם בְּיוֹם הִבָּרְאָם:   בראשית, פרק ה, פסוקים א-ב שאלה: איזה תיאור בריאה עולה מן הפסוקים? מקור מספר 2 אמר רבי ירמיה בן אלעזר: בשעה שברא הקדוש-ברוך-הוא את […]

אירוסין וחתונה 3

קהל יעד: מבוגרים מקור מספר 1 מדרש: אלוהים עושה חופה לאדם וחווה עשר חופות עשה הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון בגן עדן וכולם של אבנים טובות ומרגליות ושל זהב. והלא לחתן אין עושין לו אלא חופה אחת ולמלך עושין לו שלש חופות, ולחלוק כבוד לאדם הראשון עשה לו הקדוש ברוך הוא עשר חופות בגן עדן […]

אירוסין וחתונה 4

קהל יעד: מבוגרים מקור מספר 1 שבירת הכוס תחת החופה: "עבדו את ה' ביראה וגילו ברעדה"(תהילים ב, יא). מה (פירוש) "וגילו ברעדה"? אמר רב אדא בר מתנה, אמר רבה: במקום גילה שם תהא רעדה. אביי ישב לפני רבה, ראהו שהיה מבודח ביותר. אמר לו: כתוב "וגילו ברעדה", אמר לו: אני מניח תפילין. … מר בנו […]