ילדות 3

קהל יעד: מבוגרים מקור מספר 1 רבי אליעזר ברבי שמעון, עלו חמרים לעירו לקנות תבואה, וראו אותו יושב לפני התנור, ואמו מביאה והוא אוכל, אימו מביאה והוא אוכל, עד שאכל את כל הכיכרות. אמרו: ווי, נחש רע שורה במעיו של זה, דומה שהוא מביא רעבון לעולם. שמע קולם. מה עשה להם? לקח חמוריהם והעלם לראש […]

ילדות 2

קהל יעד: מבוגרים מקור מספר 1 מצוות הבן על האב (והאם?) משנה  כל מצות הבן על האב אנשים חייבין ונשים פטורות וכל מצות האב על הבן אחד אנשים ואחד נשים חייבין וכל מצות עשה שהזמן גרמא אנשים חייבין ונשים פטורות וכל מצות עשה שלא הזמן גרמא אחד האנשים ואחד הנשים חייבין גמרא  […] תנו רבנן: […]

ילדות 1

האם הילדות היא מחוז חפץ נוסטלגי או סיוט שיש להתבגר ולהתעורר ממנו? האם היא קטגוריה ביולוגית, פסיכולוגית או שיווקית? מתי היא בכלל הוגדרה כתקופה מובחנת ומי, או מה, הגדיר אותה? בין המצאת הדפוס למהפכה הצרפתית להולדת הקפיטליזם — כך התהווה מעמד הילדים. (נעה מנהיים)
היחס האנושי לתקופת הילדות השתנה באופן משמעותי במהלך ההיסטוריה , ואולי אף במהלך חיינו. נצא למסע במחוזות הילדות ובמקורות העוסקים בהם ונבחן את ההיבטים של התקופה הזו כפי שהם משתקפים במקורות השונים.