שאלה: שלום לצוות בית מדרש אלול, האם ראיתם את המכתב שנשלח אליכם מעיריית ירושלים, על כל מה שקורה בה ומתחדש בנושאי תרבות, על תוכניות ודברים שקשורים גם להתחדשות יהודית? נשמח לתגובתכם, ונשמח לרעיונות נוספים לשיפור. המשיכו בפועלכם המבורך, מזכירות העירייה

תשובה: למזכירות עיריית ירושלים, שלום,  מחזירים מכתב מצוות בימ"ד אלול. שימו לב, אחרי הפיסקה הראשונה אתם הולכים להיות מופתעים…קודם כל קראנו את מה ששלחתם לנו על פעילות התרבות של העירייה, ואנו שמחים ושותפים לחשיבות שאתם רואים בקידום ושמירה על הערכים היהודיים של הציבור היהודי-ציוני החופשי והדתי הציוני הליבראלי, ולא רק של הציבור החרדי. לגבי רעיונות […]