עבריינים ובריונים 1

מה הוא מקומם של עבריינים בחברה שאמורה להיות מבוססת על מוסר וצדק? כיצד יש להתייחס אליהם?