מסורת ומסירה 1

היהדות נשענת אמנם על מסורת, אך היא איננה מפסיקה להתחדש ולהתקדם. האם חשוב לשמר מסורות? מהי הדרך הנכונה בין התחדשות ושמרנות? האם יש כזו? כיצד מאפשרים חיבור של השיח הרעיוני-רוחני של ימינו אל שיח הדורות היהודי והכללי? מהי הדרך הראויה להעביר מסורת בתוך המשפחה וכיצד להנחיל לדור הבא ערכים חשובים?