מסעות והרפתקאות 3

קהל יעד: מבוגרים מקור מספר 1 אמר רב חסדא: כל היוצא לדרך צריך להתפלל תפלת הדרך. (תלמוד בבלי, מסכת ברכות, כ"ט עמוד ב) שאלות: מדוע צריך להתפלל דווקא ביציאה לדרך?  על מה צריך להתפלל בתפילת הדרך, לדעתכם? (נסו לא לחשוב על התפילה השגורה)  מקור מספר 2 יוצא לאור השביל הזה מתחיל כאן בין סניף בנק […]

מסעות והרפתקאות 2

קהל יעד: מבוגרים מקור מספר 1 אמר רבי יהושע בן חנניה… פעם אחת הייתי מהלך בדרך וראיתי תינוק יושב על פרשת דרכים ואמרתי לו: באיזה דרך נלך לעיר? אמר לי: זו קצרה וארוכה וזו ארוכה וקצרה. והלכתי בקצרה וארוכה. כיון שהגעתי לעיר מצאתי שמקיפין אותה גנות ופרדיסין. חזרתי לאחורי, אמרתי לו: בני, הלא אמרת לי […]

מסעות והרפתקאות 1

היציאה למסע נתפסת במקורות רבים כהזדמנות להתקדמות, התפתחות ושינוי. הציווי הראשון לאברהם אבינו הוא "לך לך". לפעמים למסע יש יעד ברור ולפעמים הדרך היא העניין.
(דף לימוד 1)