עבריינים ובריונים 3

קהל יעד: מבוגרים מקור מספר 1 אחת השאלות היותר מסקרנות לגבי מהלך חייהם של עבריינים נוגעת לרגעי ההיפוך – החיצוני והפנימי – שהעבירו אותם ממסגרת החיים הנורמטיבית להוויית חיים קרימינלית. שאלה זו מתחדדת עוד למי שמתנסות בהכרות ממשית ומחקרית קרובה עם אוכלוסיית הכלואים בבתי הכלא. שכן מתברר להם, כי בחלק מהמקרים מדובר באנשים נורמטיביים לחלוטין […]

עבריינים ובריונים 2

קהל יעד: מבוגרים מקור מספר 1 בריונים שהיו בשכנותו של רבי זירא – היה מקרבם כדי שיחזרו להם בתשובה [=כדי שייטיבו את דרכם],והיו חכמים מקפידים.  נפטר רבי זירא. אמרו: עד עכשיו היה הקטן חרוך-השוקים (שרוף שוקיים, פיסח) שהיה מבקש עלינו רחמים,עכשיו מי יבקש עלינו רחמים?הרהרו בלבם ועשו תשובה.               (על פי בבלי סנהדרין לז ע"א)                                                                                    רבי זירא (זעירא […]

עבריינים ובריונים 1

מה הוא מקומם של עבריינים בחברה שאמורה להיות מבוססת על מוסר וצדק? כיצד יש להתייחס אליהם?