אוניה בלב ים / נעמה שקד

קהילה לומדת גורדון  לצד הלימוד המתמשך כבר חמש שנים מתוך דבריו העמוקים והמכוננים של א"ד גורדון, צפות בקבוצה הלומדת התמודדויות עכשוויות –איך מקיימים מפגש חי ואינטימי בזום, כשאי אפשר לקיים מפגש פיזי? איך מנהלים שיח בווטסאפ? איך נוגעים בענייני המציאות הגועשת ומתהפכת סביבנו – פוליטית, חברתית, עולמית? אלו אתגרים לא פשוטים. אנחנו מבקשים הארה מדבריו של גורדון לתקופה הזאת […]