אירוסין וחתונה 4

קהל יעד: מבוגרים מקור מספר 1 שבירת הכוס תחת החופה: "עבדו את ה' ביראה וגילו ברעדה"(תהילים ב, יא). מה (פירוש) "וגילו ברעדה"? אמר רב אדא בר מתנה, אמר רבה: במקום גילה שם תהא רעדה. אביי ישב לפני רבה, ראהו שהיה מבודח ביותר. אמר לו: כתוב "וגילו ברעדה", אמר לו: אני מניח תפילין. … מר בנו […]