בית 3

קהל יעד: מבוגרים מקור מספר 1 נתאי הארבלי אומר: הרחק משכן רע, ואל תתחבר לרשע, ואל תתיאש מן הפרענות. מסכת אבות, פרק א, משנה ז' טיפשי להעניש את חברך בשריפת ביתו אם אתם שכנים פובליליוס סירוס טוב שכן קרוב מאח רחוק משלי כ"ז י'  שאלות: עם אילו מהפתגמים אתם מסכימים? כיצד משפיעים שכנים על תחושת […]