מסעות והרפתקאות 3

קהל יעד: מבוגרים מקור מספר 1 אמר רב חסדא: כל היוצא לדרך צריך להתפלל תפלת הדרך. (תלמוד בבלי, מסכת ברכות, כ"ט עמוד ב) שאלות: מדוע צריך להתפלל דווקא ביציאה לדרך?  על מה צריך להתפלל בתפילת הדרך, לדעתכם? (נסו לא לחשוב על התפילה השגורה)  מקור מספר 2 יוצא לאור השביל הזה מתחיל כאן בין סניף בנק […]