עבריינים ובריונים 2

קהל יעד: מבוגרים מקור מספר 1 בריונים שהיו בשכנותו של רבי זירא – היה מקרבם כדי שיחזרו להם בתשובה [=כדי שייטיבו את דרכם],והיו חכמים מקפידים.  נפטר רבי זירא. אמרו: עד עכשיו היה הקטן חרוך-השוקים (שרוף שוקיים, פיסח) שהיה מבקש עלינו רחמים,עכשיו מי יבקש עלינו רחמים?הרהרו בלבם ועשו תשובה.               (על פי בבלי סנהדרין לז ע"א)                                                                                    רבי זירא (זעירא […]